Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 044
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 130
0. PRAWA JAZDY 065
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 011
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 002
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 004
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 008