Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 043
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 131
0. PRAWA JAZDY 096
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 014
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 004
2. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 002
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 049