Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
3. REJESTRACJA POJAZDÓW 040
5. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 124
3. PRAWA JAZDY 034
3. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 010
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 007
1. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 003
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 061