Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 042
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 133
0. PRAWA JAZDY 086
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 014
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 005
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 004
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 018