Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 053
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 070
0. PRAWA JAZDY 052
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 019
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 008
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 070
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 001