Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 042
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 123
0. PRAWA JAZDY 050
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 010
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 006
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 011