Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 034
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 064
0. PRAWA JAZDY 073
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 003
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 043
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 000