Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
8. REJESTRACJA POJAZDÓW 017
51. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 042
1. PRAWA JAZDY 016
2. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 010
3. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 002
4. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
2. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 013