Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 039
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 120
0. PRAWA JAZDY 065
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 013
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 008
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 004
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 010