Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 044
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 130
0. PRAWA JAZDY 045
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 014
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 003
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 004
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 019