Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 053
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 069
0. PRAWA JAZDY 050
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 012
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 008
1. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 003
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 072
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 031