Internetowa rejestracja do kolejki

UWAGA - ZASADY REZERWACJI: z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej obsługi petentów informujemy, że jedna osoba może dokonać MAKSYMALNIE DWÓCH REZERWACJI NA DANY DZIEŃ. Trzecia i kolejne rezerwacje dokonane przez tę samą osobę na dany dzień ZOSTANĄ ANULOWANE. System ogranicza również liczbę rezerwacji dokonanych z danego adresu IP. Jedna rezerwacja uprawnia do załatwienia jednej sprawy zgodnie w wybraną kategorią.
Rejestracja Pojazdów - właściciele krajowi
Rejestracja Pojazdów - współwłaściciele z zagranicy
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2014.1182 j.t. z późn.zm.)
Oświadczam, że zpoznałem(am) się z ZASADAMI REZERWACJI.