Internetowa rejestracja do kolejki

UWAGA - ZASADY REZERWACJI: z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej obsługi petentów informujemy, że jedna osoba może dokonać MAKSYMALNIE JEDNEJ REZERWACJI NA DANY DZIEŃ. Druga i kolejne rezerwacje dokonane przez tę samą osobę na dany dzień ZOSTANĄ ANULOWANE. System ogranicza również liczbę rezerwacji dokonanych z danego adresu IP. Jedna rezerwacja uprawnia do załatwienia jednej sprawy zgodnie w wybraną kategorią. WAŻNE: PODCZAS REJESTRACJI NALEŻY PODAĆ NUMER REJESTRACYJNY LUB NUMER VIN POJAZDU. DANE TE BĘDĄ WERYFIKOWANE PRZEZ PRACOWNIKA OBSŁUGUJĄCEGO BILETOMAT. NIEZGODNOŚĆ DANYCH MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ WYDANIA BILETU. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w procesie rejestracji jest Starosta Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław 2. Przekazane dane są przetwarzane w celu realizacji rezerwacji terminu wizyty w wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu i nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 3. Podanie danych jest dobrowolne, 4. Osoba rejestrująca się w systemie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Rejestracja Pojazdów - właściciele krajowi
Rejestracja Pojazdów - współwłaściciele z zagranicy
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz na otrzymywanie na (podany w formularzu) adres e-mail informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 j.t. z późn.zm.)
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z ZASADAMI REZERWACJI oraz INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH