Internetowa rejestracja do kolejki

UWAGA - ZASADY REZERWACJI: z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej obsługi petentów informujemy, że jedna osoba może dokonać MAKSYMALNIE JEDNEJ REZERWACJI NA DANY DZIEŃ. Druga i kolejne rezerwacje dokonane przez tę samą osobę na dany dzień ZOSTANĄ ANULOWANE. System ogranicza również liczbę rezerwacji dokonanych z danego adresu IP. Jedna rezerwacja uprawnia do załatwienia jednej sprawy zgodnie w wybraną kategorią. WAŻNE: PODCZAS REJESTRACJI NALEŻY PODAĆ NUMER REJESTRACYJNY LUB NUMER VIN POJAZDU. DANE TE BĘDĄ WERYFIKOWANE PRZEZ PRACOWNIKA OBSŁUGUJĄCEGO BILETOMAT. NIEZGODNOŚĆ DANYCH MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ WYDANIA BILETU.
Rejestracja Pojazdów - właściciele krajowi
Rejestracja Pojazdów - współwłaściciele z zagranicy
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce oraz na otrzymywanie na (podany w formularzu) adres e-mail informacji dotyczącej niniejszej rezerwacji. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2016.922 j.t. z późn.zm.)
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z ZASADAMI REZERWACJI
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Starosta Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław
  2. moje dane będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji terminu, wizyty i jej obsługi,
  3. moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
  4. podanie danych jest dobrowolne,
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).